Контролна работа по информационни технологии

9-ти клас

/ИТ и КС/ 1

…………………………………………………………………………………..

/Трите имена на ученика, номер в клас/

1. Една Компютърна система може да работи и без наличието на:

a) монитор

b) процесор

c) памет

d) шина

2. Най-малката единица за измерване на информация е :

a) байт

b) мегабайт

c) килобайт

d) бит

3. 1024 КВ са равни на:

a) 1МБ

b) 1ТВ

c) 1GB

d) 1B

4. Текстова информация в компютъра може да бъде въведена чрез:

a) скенер

b) плотер

c) принтер

d) видеокарта

5. За извеждане на информация от компютъра на хартиен носител може да се използва:

a) модем

b) скенер

c) клавиатура

d) принтер

6. Програмите, които управляват ресурсите на компютърната система и осъществяват връзката на потребителя с нея, се наричат:

a) системен софтуер

b) приложен софтуер

c) помощен софтуер

d) графичен софтуер

7. Английският термин за обозначаване на действието, при което прозорецът на проглама заема целият екран на монитора , е:

a) maximize

b) restore

c) minimize

d) close

8. Командите , които дадена програма представя за работа на потребителя, при графичен потребителски интерфейс , се представят в:

a) заглавния ред

b) реда с менюта

c) лента с инструменти

d) работната област

8. Характерна черта на компютърните вируси е :

a) прекалено големия обем на файла

b) възможността им за архивиране

c) късата дължина на името им

d) способността им за възпроизвеждане.

Advertisements