ГОТФРИД ВИЛХЕЛМ ЛАЙБНИЦ
(1646-1716)

Роден в Лайбциг.Родителите му били високо образовани за това време хора.Баща му-професор по морал в Лайпцигския университет , а майка му – дъщеря на професор от същия университет.
Лайбниц работел изключително активно в най-различни области на духовната и практическата дейност: в областта на правото и държавната дейност, в дипломацията и техниката , в естествените науки и философията , във всички области на науката и най-вече в математиката. Признат за един от най-универсалните умове в цялата история на цивилизацията.
Изучавайки въпроса за допирателна към крива в дадена нейна точка Лайбниц по геометричен път е достигнал до понятието производна на функция ( независимо от него , изучавайки въпроса за скоростта на движеща се точка в даден момент ,Нютон, по механичен път е достигнал до понятието производна).
През 1684г. Той за пръв път публикува своите открития за производна на функция и дели с Нютон славата на основоположник на диференциалното и интегрално смятане. През 1673/74 Лайбниц усъвършенства сметачната машина на Паскал. Неговата машина е първата, която извършвала четирите аритметични операции. Благодарение на наличието на конструирания от него стъпаловиден валяк- цилиндър с 10 зъба с различна дължина, умножението се извършвало без последователни събирания. Този метод се използвал над 100 години.
Главна заслуга на Лайбниц в математиката е , че обобщава направените до нето открития и разработва метод с безкрайно малките величини. Формулира понятията диференциал и интеграл. Дава определения на понятията функция , координати , диференциално уравнение и въвежда и знаците им, познати и до днес. За него се е казвало , че прави откритията си в математиката и пр. , докато почивал от многобройните си други задължения.
Починал 1716г. На погребението на лайбниц, бившата гордост на нацията , славата на когото в началото на 18 век буквално гърмяла в цяла Европа , присъствал един единствен човек- неговият секретар.

Advertisements