За недосетливите няма място в математиката, вие и сами разбирате. Но как да се научим да се досещаме? Нали няма специално училище за недосетливи.Тогава?
Досетливостта не е дадена на човек по рождение, нито пък може да се придобие „изведнъж”.Тук няма да решаваме задачи в обикновенния смисъл на думата. По-скоро това са игри, главоблъсканици, занимателни дейности и „предложения” за търсене на изход от различни , разнообразни ситуации.За тяхното решаване се изискват внимание, изобретателност и умение да се мисли не само логически ,но и нестандартно. Много решения на подобни занимателни задачи са довели до големи открития в математиката. Те изискват досетливост и същевременно ни учат „да се досещаме”. Тяхното решаване обикновено съдържа елементи на творчество и възпитава у учениците наблюдателност, настойчивост, стремеж към преодоляване на трудностите, а сега и работа в екип. А радостта от „малкото откритие” нерядко е трамплин за по- сериозни занимания с математиката.

Advertisements