Г  Р  А  Ф  И  К

на класните ръководители за работа с родители и ученици – 45 минути

за учебната 2009/2010 година

1. Ирина Шопова           –   кл. ръководител – І клас   –   сряда – 12.10 – 12.55 ч. –  кл.стая

2. Тодорка Стоименова –   кл. ръководител –  ІІ клас –   сряда – 12.10 – 12.55 ч. –  кл.стая

3. Гергана Илиева          –   кл. ръководител – ІІІ клас –  сряда – 12.15 – 13.00 ч. –  кл.стая

4. Велка Георгиева        –   кл. ръководител – ІV клас –  сряда – 12.15 – 13.00 ч. –  кл.стая

5. Вилма Коцинова        –  кл. ръководител  – V клас  –  петък – 13.15 – 14.00 ч. – кл.стая

6. Светлана Гегова         –  кл.ръководител – VІ клас  – петък – 13.15 – 14.00 ч. – кл.стая

7. Вангелия Донева        –  кл. ръководител – VІІ клас –четвъртък – 13.15 – 14.00 ч.-кл.стая

8. Елена Печинска         –  кл. ръководител  – VІІІ клас -четвъртък – 13.15 – 14.00 ч.-кл.стая

9. Цветанка Илиева       –  кл. ръководител  – ІХ клас –понеделник –12.00 – 12.45 ч.- кл. стая

10. Росица Трайкова       –  кл. ръководител  – Х клас – понеделник – 12.00 – 12.45 ч.- кл. стая

11. Мария Манолова      –   кл. ръководител  – ХІ клас- вторник – 11.15 – 12.30 ч.- кл. стая

12. Георги Гогушев        –   кл. ръководител  – ХІІ клас- петък – 13.15 – 14.00 ч. – кл.стая

Advertisements