СОУ „Васил Левски” е с профилирано изучаване на БЕЛ, История и цивилизации, Английски език и Философия. Училището разполага с :

 • Висококвалифицирани преподаватели
 • Оборудвани кабинети
 • Компютърна зала с достъп до интернет
 • Видеозала
 • Библиотека
 • Видеонаблюдение
 • Участие в проекти
 • Игри и спорт
 • Физкултурен салон
 • Фитнес зала
 • Спортни площадки
 • Екскурзии
 • Допълнителни извънкласни форми на обучение и занимания
Advertisements